top of page

EMÁNEK V ROCE 2023: VÍCE NEŽ 600 000 KČ PRO ZVÍŘATA V NOUZI

Emánek v roce 2023

Rok 2023 přinesl projektu Emánek další úspěchy. Financovali jsme veterinární péči pro 160 zvířat. Prohloubili jsme spolupráci se spolky, které se o ně starají – nově jsme začali podporovat Doggoland, z.s. a Dočasky.cz, z.s. A navýšili jsme objem pomoci.


Více než 600 000 korun na veterinární péči a krmivo

Hlavním cílem projektu Emánek je hradit náklady spojené s veterinární péčí o opuštěná a týraná zvířata. Během roku 2023 jsme přispěli na ošetření celkem 160 zvířat včetně psů, koček, králíků, morčat, holubů, a dokonce i krávy. Náklady na veterinární péči činily 580 194 Kč. I s vánočními dárky ve formě krmiva naše pomoc dosáhla celkové sumy 605 504 Kč.


Podpořte Emánka přes dárcovskou aplikaci VAKOVAKO
Pomoc dalším spolkům a útulkům

Zásadní pro nás v roce 2023 bylo prohloubení spolupráce s organizacemi, které podporujeme. Díky nově navázanému partnerství se spolky Doggoland a Dočasky.cz jsme rozšířili náš dosah, a pomohli tak více zvířatům než dříve.

Dary vydané na úhradu veterinární péče


Projekt Emánek v roce 2023 uhradila veterinární péči za 580 194 Kč

Jsme efektivní a transparentní

Projekt Emánek v roce 2023 nejen pomohl zvířatům, ale též ukázal svou finanční odpovědnost. Dary ve výši 690 376,48 Kč byly přijaty na transparentní účet, který k 31. 12. 2023 vykazoval zůstatek ve výši 176 795 Kč. Dárci tak mají jistotu ohledně efektivního využití svých finančních příspěvků. Všechny dary za loňský rok přišly od Nadačního fondu 2091.

Ambiciózní plány pro rok 2024

Tento rok má Emánek ambiciózní plány. Chceme poskytovat ještě vyšší finanční pomoc partnerským organizacím na úhradu veterinární péče a aktivně bojovat proti nelegálnímu obchodování se zvířaty. Rozšiřujeme náš fundraising, abychom mohli podpořit další spolky a útulky, a tak pomáhat nejen čtyřnohým stvořením v nouzi ve větším rozsahu než doposud.

Projekt Emánek bude i letos odhodlaně pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba. Náš tým složený z Františka, Kristýny a Tomáše vstupuje do roku 2024 s nadějí na další pozitivní změny v životech mnoha opuštěných a týraných zvířat.

Tým projektu Emánek složený z Františka, Kristýny a Tomáše vstupuje do roku 2024 s nadějí na další pozitivní změny v životech mnoha opuštěných a týraných zvířat.
Tomáš, Kristýna, František

Comments


bottom of page