top of page

SHRNUTÍ EMÁNKOVA ROKU 2022

Updated: Mar 20, 2023Rok 2022 byl pro Emánka rokem, kdy to všechno začalo. Chuť pomáhat zvířátkům v nás byla již dlouho, a jsme rádi, že se nám naše snažení podařilo zastřešit tímto projektem.


Veterinární péče je v dnešní době velice nákladná položka, jak pro chovatele domácích zvířátek, tak pro spolky, které se starají o opuštěná zvířata. Proto je tu Emánek, který spolkům a útulkům proplácí náklady na veterinární péči.


Během podzimu 2022, kdy Emánek odstartoval, se nám podařilo navázat spolupráci s 5 spolky. Zde je jejich představení:


Jaké faktury nejčastěji proplácíme?

Nejčastějšími zákroky, které chtějí spolky zafinancovat jsou kastrace, očkování a menší chirurgické zákroky. Emánek podpořil také kampaň Svobody zvířat s názvem Za pokusy bez zvířat, která bojuje o velkou a pozitivní změnu ve zvířecím světě. Loňský největší dar šel právě jim a to ve výši 50 000 Kč.


Celkově jsme mezi spolupracující spolky v roce 2022 (tj. za listopad a prosinec) rozdali 97 611 Kč s DPH.


Přijaté dary

Za loňský rok jsme přijali dary ve výši 210 000 Kč, a to od Nadačního fondu 2091. Zůstatek na transparentním účtu Emánka k 31. 12. 2022 byl pak 112 389,06 Kč. Doufáme, že i díky této částce se nám podaří pomoci dalším zvířátkům v následujících měsících.


Výhled na další rok

V roce 2023 je naším hlavním cílem prohloubit spolupráci s partnerskými spolky a zvýšit objem poskytnuté finanční pomoci. Dále chceme navázat spolupráci s dalšími subjekty, které by ocenily naši pomoc. Jeden z dalších cílů je také rozšířít naše aktivity i o externí funraising (získání finančních či jiných prostředků na obecně prospěšnou činnost), jak na různých platformách, tak i se společnostmi, které se zabývají prodejem nebo výrobou zvířecích krmiv. I díky tomu bude možné navázat spolupráci s více spolky a pomáhat více zvířatům, a to ne jenom s úhradou veterinární péče.


Stále je kde pomáhat!


Emánek a tým... ❤️ Tomáš, Kristýna a Františekbottom of page