top of page

EMÁNKŮV DRUHÝ KVARTÁL ROKU 2023Emánkův druhý kvartál roku 2023 se rozjel přesně tak, jak jsme předpokládali, a přinesl podporu více zvířatům než v předchozích měsících.

Svůj růst nadále rozšiřujeme a s radostí oznamujeme, že Emánek navázal nové spolupráce se spolky Psí život, z.s. a Doggoland, z.s. Jsme nadšeni z těchto nových partnerství a doufáme, že naše pomoc bude pro tyto organizace znamenat úlevu v hrazení veterinární péče.

For Pets - PVA EXPO PRAHA

V tomto kvartálu jsme také společně s kolegy zavítali na veletrh FOR PETS, který se konal 16. dubna 2023 na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Tento jedinečný odborný veletrh v České republice je zaměřen na chov domácích zvířat. Naše účast na této akci měla za cíl navázání potenciálních spoluprací s vystavujícími firmami. V následujícím kvartálu se uvidí, jak se nám tato snaha vyplatila. Budeme nadšeni z každé případné spolupráce, protože díky těmto firmám budeme moci poskytovat ještě větší pomoc spolkům než doposud.

Q2 v číslech

V průběhu druhého kvartálu roku 2023 jsme nadále pokračovali v zajišťování proplácení faktur za veterinární péči. Tato podpora zahrnuje široké spektrum zákroků, od náročných chirurgických operací po rutinní úkony, jako je kastrace či očkování. Během tohoto období jsme obdrželi žádosti o proplacení faktur od šesti z osmi spolků, které s námi spolupracují. Mezi tyto spolky patří Voříškov, z.s., Dočasky.cz, z.s., AICHA - Animal Rescue Volunteers, z.s., Psí život, z.s., Doggoland, z.s. a Pro psí duši, z.s.Během druhého kvartálu roku 2023 jsme celkově mezi spolupracujícími spolky rozdělili částku 100 590,38 Kč včetně DPH.

Přijaté dary

Během druhého kvartálu roku 2023 jsme přijali dary ve výši 30 000 Kč od Nadačního fondu 2091. Tento dar nám umožnil nadále plnit naše poslání podpory zvířat. K datu 30. června 2023 jsme měli na transparentním účtu Emánka zůstatek ve výši 48 501,97 Kč, což nám dává možnost pokračovat v naší práci pomoci zvířatům.

Výhled na další kvartál roku 2023

V následujícím kvartálu se zaměříme na uzavření alespoň jedné další spolupráce s novým spolkem, který by ocenil naši finanční pomoc v oblasti úhrady veterinární péče. Kromě toho plánujeme dále prohlubovat spolupráci se stávajícími spolky, jako jsme činili v minulých kvartálech, a postupně zvyšovat počet proplacených faktur za veterinární ošetření. Tímto způsobem chceme podporovat spolky při financování nákladné veterinární péče, která je v současné době finančně náročná.
Emánek a tým... ❤️ Tomáš, Kristýna, FrantišekComentarii


bottom of page