top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH A DALŠÍCH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracovatel

 

Vaše osobní údaje za níže uvedených podmínek zpracovává:

Nadační fond 2091

IČO: 118 93 184

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou N 2019

sídlem Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

(jednotlivě dále též „nadační fond“ nebo „správce“)

 

Kontakt na zpracovatele

 

info@nf2091.org

Plynární 1617/10, 170 00 Praha 7

 

Osobní údaje, která nám poskytujete v souvislosti s využíváním tohoto webu​

​​

 • IP adresa,

 • soubory cookies a

 • jiný online identifikátor.

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

 

Důvody zpracování Vašich osobních údajů

 • Odpovědi na dotazy, které jste nám poslali případně jste využili telefonního čísla.

 • Zpracování analýz, které provádíme z důvodu zlepšení naší činnosti.

 • Zpracování Vašich preferencí a zobrazení obsahu, který odpovídá Vaším preferencím.

 

Příjemci osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Nadačního fondu 2091, jejichž náplň práce zahrnuje činnosti vyžadující zpracování osobních údajů.

 

Nadační fond může poskytovat osobní údaje zpracovatelům, a to společnostem, které vykonávají pro nadační fond na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování osobních údajů.

 

Nadační fond může dále v případě potřeby poskytnout osobní údaje orgánům dohledu, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným správním orgánům, je-li to nutné ke splnění povinností stanovených právními předpisy.

 

Třetí strany, které mají přístup k Vašim osobním údajům

 

 • Za určitých podmínek orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné zprávy.

 • Provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat relevantní reklamu a obsah.

 • Strany, které zajišťují technický provoz služeb a technologií, které pro poskytování služeb využíváme.

 • Provozovatelé marketingových a komunikačních nástrojů.

 • Strany, kterým poskytujeme údaje z důvodu analýzy návštěvnosti webu.

 

Cookies

 

Cookies je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 

Soubory cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

 

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací, které o Vás zpracováváme. Cookies nejsou nebezpečím a neslouží k získávání citlivých osobních údajů.

 

Cookies třetích stran jsou zpracovávány a řízeny těmito třetími stranami a my nedisponujeme přístupem k jejich čtení. Takovými třetími stranami jsou:

 • Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House, Barrow Street, D4 Dublin, Irsko

 • Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

 • Meta Platforms Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko

Běžné internetové prohlížeče umožňují ve svém nastavení vypnutí práce s cookies. Podívejte se do nápovědy ke svému prohlížeči a postupujte podle v nich uvedených pokynů. Pokud budete mít ve Vašem prohlížeči souhlas s používáním cookies, tak vycházíme z toho, že s využitím cookies na našich webech souhlasíte. Mějte na paměti, že s vypnutými cookies se může významně snížit komfort poskytování našich služeb.

Používané soubory cookies

Na webu používáme tyto kategorie souborů cookies:

 • Nezbytné cookies, které zajišťují, že web funguje správně. Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze zakázat.

 • Marketingové cookies, které jsou použity ke sledování efektivity reklamních kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby a lepší reklamy podle vašich zájmů.

 • Funkční cookies, která sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby uživatelů webu, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou zkušenost.

 • Analytické cookies, které nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na našem webu, objevit chyby a poskytnout lepší celkovou analytiku. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě.

Některé cookies a další síťové identifikátory na našich webových stránkách jsou zcela nebo částečně provozovány třetími stranami. Tyto strany mají vlastní podmínky, kterými se řídí použití síťových identifikátorů. Prosím, seznamte se i s podmínkami těchto třetích stran. Jedná se o následující nástroje:

 

Smazání cookies

Používání cookies máte plně pod kontrolou. Všechny standardní prohlížeče Vám umožňují nastavit, zda se budou cookies na Vašem zařízení ukládat, a umožňují Vám vymazat již uložené cookies.

 

Vaše práva

 

Osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány nadačním fondem, je dále v textu označena též jako „subjekt údajů“. Subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů pro tento marketing, a správce ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. Subjekt údajů má právo požádat nadační fond o potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se jej týkají. Pokud nadační fond osobní údaje subjektu údajů zpracovává, má subjekt údajů právo na přístup k takovým osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů má právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů.

 

Subjekt údajů má dále právo na výmaz osobních údajů, a to

 • pokud již nejsou potřebné pro účely, k nimž byly zpracovávány,

 • pokud odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní důvod ke zpracování,

 • pokud vznese námitku proti zpracování, pro které neexistují žádné převažující právní důvody zpracování,

 • pokud byly osobní údaje zpracovány protiprávně,

 • pokud je vymazání nutné ke splnění právní povinnosti nebo

 • pokud byly osobní údaje shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti mladšímu 13 let.

 

Subjekt údajů má dále právo na omezení zpracování osobních údajů, a to

 • pokud popírá přesnost osobních údajů, na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,

 • pokud je zpracování protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

 • pokud správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo

 • pokud vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody klienta.

 

Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy, což znamená právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, resp. právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.

 

Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.

Dobrovolnost poskytování osobních údajů

 

Poskytnutí osobních údajů nadačnímu fondu je dobrovolné.

 

 

 

Tato pravidla byla naposledy upravena 07. 03. 2024.

bottom of page